Kullanıcı Sözleşmesi
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İş bu Sözleşme,
a) www.shoebox.com.tr Talatpaşa Bulvarı No:2/A Alsancak-İzmir Bare Deri Ayakkabı Teks. Ve Teks. Mlzm. Konf. San. Ve Tic. Ltd. Şti. internet sitesinin faaliyetlerini gerçekleştiren
b) www.shoebox.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Bare Deri’nin sahip olduğu internet sitesi www.shoebox.com.tr’den üyenin yararlanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 Üye, www.shoebox.com.tr internet sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar nezdinde doğru olduğunu, Bare Deri’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini gayri kabulü rucü beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, shoebox.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bare Deri’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bare Deri’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 Üye, www.shoebox.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4 Üye, www.shoebox.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5 www.shoebox.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup, görüşler sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Bare Deri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bare Deri’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6 Bare Deri, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.shoebox.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bare Deri’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8 www.shoebox.com.tr internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Bare Deri sorumlu değildir. Bare Deri, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.9 www.shoebox.com.tr her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bare Deri’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Shoebox sitesi içerisinde verilen puan, indirim vs gibi özel haklar, sistem kural ihlali, sistem hatası gibi durumlarda geçersiz olabilir, alışveriş içerisinde puan, indirim ile ödenmiş kısımlar iptal edilebilir.

Mücbir sebepler ve bununla sınırlı olmaksızın, altyapı yetersizliği, hükümet müdahaleleri, savaşlar, iç ayaklanmalar, kaçırma, yangın, sel, kaza, fırtına, grev, lokavt, terör saldırıları ya da bizim veya tedarikçileri etkileyen endüstriyel eylemler nedeni ile yapılamayan veya süresinde yapılamayan sevkiyatlardan şirketimiz mesul değildir.

3.10 Bare Deri, www.shoebox.com.tr internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ‘Shoebox’ markası ve diğer markalar, www.shoebox.com.tr alan adı, logo, ikon, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve söz konusu materyaller ilgili Kanunlarca yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Ayrıca, bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi fiiller hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Bare Deri’nin konuya ilişkin olarak burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları da saklıdır.

3.11 Bare Deri tarafından, www.shoebox.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12 Bare Deri kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bare Deri, üyenin www.shoebox.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13 www.shoebox.com.tr internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/ veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.shoebox.com.tr tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.shoebox.com.tr'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece www.shoebox.com.tr’nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Bare Deri’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.barespor.com'un müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

3.14 Bare Deri, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bare Deri’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.shoebox.com.tr internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15 www.shoebox.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.shoebox.com.tr internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16 Bare Deri, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.shoebox.com.tr internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17 Bare Deri, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18 Taraflar, Bare Deri’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19 www.shoebox.com.tr iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümünden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bare Deri’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bare Deri’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine riayet edilmemesinden dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.21 Bare Deri, dilediği zaman hak ve sorumlulukları düzenleyen bu sayfanın içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmakta olup, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini önemle tavsiye etmektedir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bare Deri tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bare Deri üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.